Scientific journal
Modern problems of science and education
ISSN 2070-7428
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,931

Issue №4 in 2021

Medical sciences ARTICLES
Parshin D.S., Topchiev M.A., Misrikhanov M.K., Pyatakov S.N., Topchiev A.M., Chechukhina O.B., Smirnyagina E.O.
Kovalev N.S., Bakulin D.A., Kurkin D.V., Abrosimova E.E., Sablina L.A., Vorontsov M.Y., Fomichev E.A., Tyurenkov I.N., Klimochkin Y.N., Bormasheva K.M., Karimova A.Y., Tkachenko I.M.
Kutilin D.S., Gusareva M.A., Kosheleva N.G., Pavlyatenko I.V., Savchenko D.A., Gabrichidze P.N., Gvaramiya A.K., Shlyakhova O.V., Babenkov O.Y.
Zarivchatskiy M.F., Mugatarov I.N., Kamenskikh E.D., Shevchuk V.V., Bankovskaya L.A., Kolyvanova M.V., Teplykh N.S.
Yasenyavskaya A.L., Tsibizova A.A., Ozerov A.A., Tyurenkov I.N., Samotrueva M.A.
Medical sciences SCIENTIFIC REVIEW
Khismatullina Z.R., Chichkova V.V., Zhuravleva O.V., Gubacheva T.K., Grigoreva R.R., Valyamova A.F.
Shtentsel R.E., Trushina L.I., Medenikov A.A., Maschenko I.A., Semenova E.S., Trufanov G.E.
Burlutskaya A.V., Korobkina O.G.
Medical sciences CLINICAL CASE
Pedagogical Sciences ARTICLES
Zhukova N.V., Chadina N.P., Lyapina O.A., Pankina V.V.