Электронный научный журнал
Современные проблемы науки и образования
ISSN 2070-7428
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,931

Выпуск журнала №2 (часть 1) за 2015 год

Физико-математические науки
Химические науки
Тишков Т.М., Погребняк А.В., Погребняк Л.В.
Биологические науки
Ефременко Е.Н., Ефременко Е.Н., Сенько О.В., Сенько О.В., Маслова О.В., Степанов Н.А., Степанов Н.А., Лягин И.В., Лягин И.В., Ефременко Е.Н., Сенько О.В., Маслова О.В., Степанов Н.А., Лягин И.В., Илушка И.В.
Биганова С.Г., Сухоруких Ю.И., Луговской А.П.
Шодмонов И.Ш., Разиков Ш.Ш.
Бураева Е.А., Дергачева Е.В., Нефедов В.С., Аветисян С.Р., Бураева Е.А., Гончаренко А.А., Давыденко А.М., Дергачева Е.В., Нефедов В.С., Стасов В.В., Триболина А.Н.
Малкин Г.А., Дзагурова Т.К., Морозов И.А., Ткаченко Е.А.
Юров И.Ю., Ворсанова С.Г., Демидова И.А., Ворсанова С.Г., Васин К.С., Васин К.С., Колотий А.Д., Демидова И.А., Васин К.С., Ворсанова С.Г., Коростелев С.А., Колотий А.Д., Демидова И.А., Гордеева М.Л., Юров И.Ю.
Фрейберг И.А., Стеценко С.К., Терехов Г.Г., Луганский В.Н., Толкач О.В.
Вафин Р.Р., Абдулина И.Р., Вафин Р.Р., Абдулина И.Р., Ржанова И.В., Ржанова И.В., Гараева А.Л., Тюлькин С.В., Асхадуллин Д.Ф., Асхадуллин Д.Ф., Василова Н.З., Зайнуллин Л.И., Алимова Ф.К., Шагалиева Г.И.
Кожахметова А.Н., Шаметов А.К., Бигалиев А.Б., Толебаева А.Д., Бекманов Б.О.
Шаметов А.К., Кожахметова А.Н., Бигалиев А.Б., Бигалиева Р.К., Бекманов Б.О.
Семенова И.Н., Биктимерова Г.Я., Ильбулова Г.Р., Исанбаева Г.Т., Семенова И.Н.
Елисеева Л.В., Кокуркина О.Т., Мефодьев Г.А.
Клетикова Л.В., Пронин В.В., Якименко Н.Н., Хозина В.М., Зинина Е.Н., Ермашкевич Е.И.
Технические науки
Гаранин Г.В., Юганова Н.А.
Калашников В.И., Тараканов О.В., Володин В.М., Ерофеева И.В., Абрамов Д.А.
Макшаева М.И., Суюмбаев Х.У., Ногеров И.А.
Ногеров И.А., Ногеров И.А., Макшаева М.И., Шогенов Б.В., Суюмбаев Х.У.
Дутова И.Г., Мохов В.А., Кузнецова А.В., Есаулов В.А.
Пономарева Н.С., Панич А.Е., Машкина Е.В., Рымашевский А.Н., Шкурат Т.П.
Стородубцева Т.Н., Аксомитный А.А.
Вахнина В.В., Кузнецов В.Н., Самолина О.В.
Соловьев Д.А., Карпова О.В., Загоруйко М.Г.
Лешканов А.Ю., Анисимов С.Н., Кононова О.В., Минаков Ю.А., Смирнов А.О.
Анисимов С.Н., Кононова О.В., Минаков Ю.А., Лешканов А.Ю., Смирнов А.О.
Сленьков В.А., Минаков Ю.А., Кононова О.В., Анисимов С.Н., Смирнов А.О., Лешканов А.Ю.
Минаков Ю.А., Кононова О.В., Анисимов С.Н., Смирнов А.О., Лешканов А.Ю.
Лемешко М.А., Дикий Р.В., Волков Р.Ю.
Токликишвили А.Г., Рогулин А.Г., Колесникова О.В., Лелюхин В.Е.
Дворянинова О.П., Соколов А.В., Бакатанова Е.О.
Закирзаков Г.Г., Мерданов Ш.М., Серебренников А.А., Егоров А.Л.
Педагогические науки
Басалаева Н.В., Казакова Т.В., Захарова Т.В., Колокольникова З.У., Лобанова О.Б., Коршунова В.В.
Захарова Т.В., Басалаева Н.В., Казакова Т.В., Игнатьева Н.К., Лукин Ю.Л., Свиридова А.Н.
Сельскохозяйственные науки
Гетманцева Л.В., Третьякова О.Л., Святогорова А.Е., Усатов А.В., Святогоров Н.А., Леонова М.А.
Андреева А.Е., Седых Т.А., Хазиахметов Ф.С., Гизатуллин Р.С.
Кудияров Р.И., Дямуршаева Э.Б., Уразбае Н.Ж., Сауытбаева Г.З., Дямуршаева Г.Е., Нурпеисова А.А.
Дямуршаева Э.Б., Токтамысов А.М., Кудияров Р.И., Сауытбаева Г.З., Дямуршаева Г.Е.
Дямуршаева Э.Б., Токтамысов А.М., Кудияров Р.И., Уразбаев Н.Ж., Сауытбаева Г.З., Дямуршаева Г.Е.
Медицинские науки
Устинова Т.И., Медведева Н.Н., Малиновская Н.А., Устинова Т.И., Медведева Н.Н., Малиновская Н.А.
Приешкина А.Н., Флянку И.П., Салова Ю.П., Куликова О.М.
Шабаев Р.М., Смолькина А.В., Зайцев А.В., Евсеев Р.М., Максин А.А.
Боровиков И.О., Эль Мусауи Н.Н., Назаренко Е.И., Данилова Н.Р.
Гумаюнова Н.Г., Нестеров А.С., Алимова Р.И., Данилюк О.В., Камалова А.Р.
Котельников Г.П., Ким Ю.Д., Шитиков Д.С., Филатов Е.Ю.
Светицкий П.В., Новикова И.А., Нистратов Г.П., Аединова И.В., Волкова В.Л., Баужадзе М.В., Ульянова Е.П.
Смолькина А.В., Прохоров И.И., Алимова Р.И., Нурутдинова Г.И., Евсеев Р.М., Фролов А.И., Кисляков А.Н.
Сотниченко А.С., Славинский А.А., Гилевич И.В., Куевда Е.В., Гуменюк И.С., Губарева Е.А., Маккиарини П.Р., Маккиарини П.Р.
Петросов С.Н., Петросов С.Н., Ласский И.А., Ласский И.А.
Яковлев А.Т., Бадрак Е.Ю., Михальченко Д.В., Гришина М.А., Демьянова О.Б.
Антропова Е.С., Лаврукова О.С., Зигинова Т.М.
Блинова Е.Г., Акимова И.С., Богунова О.С., Чеснокова М.Г., Демакова Л.В.
Краснов М.В., Стекольщикова И.А., Боровкова М.Г., Андреева Л.В.
Мохаммед А.М., Михайлов М.И., Мохаммед А.М., Потемкин И.А., Карлсен А.А., Исаева О.В., Кюрегян К.К., Козлов В.Г., Жаворонок С.В., Михайлов М.И.
Мешков А.В., Балабанова Л.А., Камаев С.К., Вахитов И.Х., Лучкин Г.С., Герасимова Л.И.
Бочкарева О.П., Красноженов Е.П., Гольдберг В.Е., Ахременко Я.А.
Крайнов С.В., Попова А.Н., Михальченко В.Ф., Фирсова И.В., Чаплиева Е.М., Македонова Ю.А., Патрушева М.С.
Балабанова Л.А., Камаев С.К., Мешков А.В., Герасимова Л.И., Лучкин Г.С., Вахитов И.Х.
Таютина Т.В., Лысенко А.В., Шалаев М.И., Жаворонко Г.С., Недоруба Е.А., Таютина Т.В.
Пятин В.Ф., Широлапов И.В., Хамзина Г.Р., Устьянцева О.Ю., Чемпалова Л.С., Никитин О.Л., Панина М.И.
Данилов А.Н., Печкина К.Г., Данилов Д.А., Данилов А.Н., Лобанов Ю.Ф., Печкина К.Г.
Чемоданов В.В., Сесорова И.С., Шниткова Е.В., Краснова Е.Е., Лазоренко Т.В., Лигова И.Н.
Пятигорская Н.В., Степанова Э.Ф., Аладышева Ж.И., Верниковский В.В., Король Л.А.
Полунина В.А., Воронина Л.П., Севостьянова И.В., Полунина О.С., Белякова И.С.
Сергацкий К.И., Никольский В.И., Климашевич А.В., Герасимов А.В., Шабров А.В., Панюшкина Л.И.
Татаренко И.Е., Ларцев Ю.В., Ардатов С.В., Шитиков Д.С., Зуев-Ратников С.Д.
Хулаев И.В., Сижажева А.М., Малаева М.Б., Тхазаплижева М.Т.
Михальченко А.В., Михальченко О.С., Наумова В.Н., Филюк Е.А.
Винник Ю.С., Кочетова Л.В., Маркелова Н.М., Пахомова Р.А., Кочетова Т.Ф., Дябкин Е.В., Куликова А.Б., Карапетян Г.Э., Дедаш А.П.
Сабирьянов А.Р., Ена С.А., Сабирьянова Е.С., Первухина Ю.А.
Пятин В.Ф., Пятин В.Ф., Сергеева М.С., Сергеева М.С., Коровина Е.С., Кирасирова Л.А.
Сергеева М.С., Сергеева М.С., Коровина Е.С., Колсанов А.В., Колсанов А.В., Захаров А.В., Захаров А.В., Пятин В.Ф., Пятин В.Ф.
Экономические науки
Хрусталев Б.Б., Горбунов В.Н., Мурсалимова Н.Н., Асяев И.Ю.
Демиденко Д.С., Малевская-Малевич Е.Д., Леонова Т.И., Мамедов Э.Э.
Гугнина Е.В., Самсонова Е.В., Самсонова М.В.
Булатова Р.М., Тугуз Ю.Р., Филин Н.Н., Витченко О.В.
Шадова З.Х., Афова З.А., Хаев Т.Б.
Коротков П.А., Трубянов А.Б., Загайнова Е.А., Никоноров К.Н.
Аверкин М.Г., Крюкова Т.М., Медников О.А.
Социологические науки
Бережнова З.З., Валикина Ю.Р., Горемыкина Л.И.
Кильберг-Шахзадова Н.В., Азаматова Г.К.
Пивоварова И.В., Пилипенко Л.М.
Утешев Р.С., Барбакова Е.В., Устинова О.В.
Философские науки
Гончарова Т.М., Гончаров Е.А., Фирер Н.Д., Соколова Е.В.
Филологические науки
Фаткуллина Ф.Г., Сулейманова А.К.
Моисеева И.Ю., Красникова С.И.
Баучиева З.Б., Баучиева З.Б., Узденова А.И.
Авдеева Н.А., Дьячкова И.Г., Авдеев Д.Б., Ашвиц И.В.
Авдеева Н.А., Дьячкова И.Г., Авдеев Д.Б., Корнеев Ю.А., Каримов А.В.
Желтов В.П., Желтов М.П.
Евсеева И.В., Кулакова С.В.
Кайгородова И.Н., Крутова И.Н., Новикова Н.О., Новикова И.И.
Исторические науки
Психологические науки
Географические науки
Шведов В.Г., Толстогузов П.Н., Стельмах Е.В., Голубь А.Б., Соловченков С.А.
Политические науки
Юридические науки
Гладырев В.В., Анчабадзе Н.А., Кайргалиев Д.В., Васильев Д.В., Макиев К.Т.
Ветеринарные науки
Мартынов А.Н., Якименко Н.Н., Шумаков В.В., Хозина В.М., Клетикова Л.В.
Культурология
Искусствоведение
Архитектура